بایگانی‌ها بتن اسفنجی اتوکلاوی | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۵

بتن سبک حباب دار (فاطمه دارابی طهرانی_ مهندسی عمران عمران ۹۲۱۹۰۱۰۳۶ درس مهندسی سیستم ها)

  معرفی بتن هوادار بلوک سبک بتنی هوادار اتوکلاو شده یا بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete – AAC) همان بتن گازی سبک یا متخلخل می‌باشد. […]
۰۵/۰۲/۱۳۹۴

بتن اسفنجی اتوکلاوی(مرجان حُسن-معماری-مهندسی معماری)

بلوک سبک بتنی هوادار اتوکلاو شده یا بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete – AAC) همان بتن گازی سبک یا متخلخل می‌باشد. این نام برای بتن […]