بایگانی‌ها بتن اسفنجی | مدیریت ساخت

۲۷/۱۰/۱۳۹۴

بتن اسفنجی ( نیلوفر سادات مهتدی -کارشناسی عمران-عمران)

بتن اسفنجی بتن اسفنجی چیست ؟ بتن اسفنجی یه مخلوط سنگدانه درشت  (شن) سیمان ، آب ، ماسه به میزان اندک است. در ساختار این بتن […]