بایگانی‌ها بتن الیافی | مدیریت ساخت

۰۸/۰۸/۱۳۹۵

بتن الیافی شکل پذیر ECC (مهدی نجاتی-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت- موسسه علاءالدوله)

نوع خاصی ازموادمرکب به شمارمی آیدکه الیاف جداازهم وتوزیع تصادفی به آن اضافه میشود.موادمرکب مهندسی برپایه مصالح سیمانی یاالیاف مصنوعی(پلی […]
۱۰/۰۴/۱۳۹۵

بتن الیافی (امیرحسین ایزدیار – مهندسی عمران-عمران)

در ساخت این نوع بتن از کامپوزیت‌ها به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. از […]
۲۰/۰۳/۱۳۹۵

بتن الیافی (مهدی عباسی-مهندسی عمران-عمران)

بتن الیافی در واقع نوعی کامپوزیت است که با استفاده از الیاف تقویت کننده در داخل مخلوط بتن ، مقاومت […]