بایگانی‌ها بتن خودترمیم شونده | مدیریت ساخت

۱۹/۱۰/۱۳۹۴

بتن خودترمیم شونده (شعله شکوری-مهندسی عمران- ارشد مدیریت ساخت)

یکی از نگرانی های مهندسین در مورد بتن، ترک خوردن آن است که باعث نفوذ مواد مضر، کاهش عمر بتن و کاهش عملکرد سازه ای آن […]