بایگانی‌ها بتن خود تراکم | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

بتن خودمتراکم(محمدقرمزی نژاد-مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی)

بتن خودمتراکم بتنی است که علاوه بر کارآیی بالا حتی با اسلامپ بالا بتن تغییر مقاومت ندارد ودر اکثر کشورهای […]
۳۱/۰۳/۱۳۹۴

بتن خود تراکم(علیرضا موحدی جم_عمران_عمران)

بتن خود تراکم ” یکی از انواع بسیار جالب بتن های توانمند است که در بدو امر برای کاربرد در […]