بایگانی‌ها بتن شفاف | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

بتن شفاف (فاطمه فرخی-مهندسی عمران-عمران)

بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال، ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن […]