بایگانی‌ها بتن غلتکی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۸/۱۳۹۵

بتن غلتکی RCC (سالار سلیمی-مهندسی عمران-ارشد مدیریت سازه)

بتن غلتکی Roller Compacted Concrete – RCC بتن غلتکی بتنی است که در اجرای سازه های حجیم ( سدها ، شالوده های بزرگ و… ) کاربرد […]