بایگانی‌ها بتن پليمرى | مدیریت ساخت

۲۳/۰۳/۱۳۹۴

بتن پلیمرى ( محمد حسین فشمى- مهندسى عمران – مدیریت ساخت)

بتن پلیمرى چیست؟ مخلوطى از ألیاف ،رزین هاى پلیمرى و سنگ دانه هاى ریز و درشت است و ماده چسباننده ان رزین مایع معروف به مونومر […]