بایگانی‌ها برج العرب | مدیریت ساخت

۰۶/۰۴/۱۳۹۴

برج العرب(گلنوش قزلو)

برج العرب هتلی مجلل دردوبی است.ساختمان آن ۳۲۱مترارتفاع دارد ودرجزیره ای مصنوعی(زیراسایه ی برج روی تنهاهتلی که درساحل است نیفتد)۲۸۰مترخشکی بنا شده.بزرگترین اتاق۷۸۰مترمربع است و هزینه […]