بایگانی‌ها برج ایفل | مدیریت ساخت

۲۳/۰۱/۱۳۹۴

آپارتمان مخفی در بالای برج ایفل فرانسه(سید مهدی موسوی احمدآبادی-کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت)

برج ایفل که امروزه به نماد پاریس تبدیل شده است را میتوان یکی از شگفتی های معماری دانست. همانطوری که […]