بایگانی‌ها برج پیزا | مدیریت ساخت

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

چرا برج پیزا کج است؟(میلاد شاهرودی – عمران – تکنولوژی ساختمان)

برج پیزا پدیده ای شگرف است.همه ی آن از سنگ مرمر ساخته شده . ضخامت دیوارهایش درقسمت پایین به حدود […]