بایگانی‌ها برنامه ریزی استراتژیک | مدیریت ساخت

۰۲/۰۹/۱۳۹۳

برنامه ریزی استراتژیک ارزش برای عبور از بحران مسکن با استفاده از مصالح جدید ( معصومه تسلیمی- مدیریت پروژه و ساخت- معماری)

ماموریت مهندسی ارزش همانا افزایش کیفیت و عملکردهای ساختمان در عین توجه به کاهش هزینه های غیرضروری در طول عمر ساختمان می باشد. با توجه به […]