بایگانی‌ها برنامه ریزی | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

یک روش برنامه ریزی آرمان فازی برای بهینه سازی موازنه زمان- هزینه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های ساخت، انتخاب بهترین گزینه ممکن برای انجام هر یک از فعالیت های تشکیل دهنده پروژه می باشد […]
۰۲/۰۹/۱۳۹۳

برنامه ریزی استراتژیک ارزش برای عبور از بحران مسکن با استفاده از مصالح جدید ( معصومه تسلیمی- مدیریت پروژه و ساخت- معماری)

ماموریت مهندسی ارزش همانا افزایش کیفیت و عملکردهای ساختمان در عین توجه به کاهش هزینه های غیرضروری در طول عمر ساختمان می باشد. با توجه به […]