بایگانی‌ها بزرگ ترین پل قوسی دنیا | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

بزرگ ترین پل قوسی دنیا(بهنام عبدی فرکوش -مهندسی عمران-عمران )

بزرگترین پل قوسی دنیا در دبی همانطور که میدانید دبی به شاهکار معماری و عمران جهان تبدیل شده است. بلندترین ساختمانها – زیباترین سازه ها – […]