بایگانی‌ها بلوک های یونولیتی | مدیریت ساخت

۲۸/۰۱/۱۳۹۴

بلوک های یونولیتی(مجید رشیدی-مهندسی عمران-عمران)

پلاستوفوم که در ایران با نام یونولیت شناخته می شود نوعی پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و حرارت است که از فرایند های […]