بایگانی‌ها بناهای تاریخی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۴/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی بین‌المللی استفاده از فناوری نوین در بناهای تاریخی

مطالب مشابه: کارگاه آموزشی مروری بر استاندارد های مدیریت پروژه کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای فرهنگی ، تاریخی دومین همایش بین المللی افق های […]