بایگانی‌ها بندکشی | مدیریت ساخت

۰۶/۱۰/۱۳۹۴

استاندارد بندکشی مجدد بناهای تاریخی(فرزاد یغمایی- ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت)

امروزه با توجه به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و استفاده مناسب از آنها نیازمند یک استاندارد جهت بازسازی و مرمت در بناهای تاریخی می باشیم […]