بایگانی‌ها بهبود یا رکود کسب و کار | مدیریت ساخت

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

خلق ارزش مشترک، بهبود یا رکود کسب و کار؟ (علی اکبر جالسیان-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

مفهوم خلق ارزش مشترک اولین بار توسط مایکل پورتر و کرامر در سال ۲۰۱۱ در مجله هاروارد بیزینس ریویو (HBR) مطرح گردید. پورتر و کرامر می […]