بایگانی‌ها بهره‌وری پروژه‌های ساخت | مدیریت ساخت

۲۱/۱۰/۱۳۹۵

کاربردهای BIM برای هر یک از ذینفعان پروژه

کاربردهای BIM برای هر یک از ذینفعان پروژه مطالعات Azhar در سال ۲۰۱۲ سه مؤلفه شبیه‌سازی، آنالیز عملکرد و مدیریت ساختمان را از کاربرد مدل‌سازی اطلاعات […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

عدم بهره وری در صنعت ساختمان و مدل سازی اطلاعات ساختمان

موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) مطالعه‌ای در ارتباط با هزینه‌های اضافی ایجادشده برای کارفرمایان ساختمان‌ها براثر عدم هماهنگی و تبادل مؤثر اطلاعات را موردبررسی قرار […]
۲۲/۰۳/۱۳۹۴

بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری پروژه‌های ساخت در ایران (حمید ابهری)

هدف این مقاله تعیین کردن عوامل موثر بر بهره‌وری پیمانکاران جز و ارزیابی اثرات جانبی آن بر بهره‌وری پروژه به وسیله تنظیم پرسشنامه‌های ساختارمند می‌باشد. در […]