بایگانی‌ها بهره وري نيروي انساني | مدیریت ساخت

۲۰/۰۹/۱۳۹۵

عوامل موثر بهره وری نیروی کار در پروژه های عمرانی ( پوریا عظیمی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد اسلامی دماوند )

به علت اهمیت بحرانی سود آوری پروژه های عمرانی ،  بهره وری یکی از موضوعاتی است که در پروژه های عمرانی باید در نظر گرفت . […]
۲۵/۱۰/۱۳۹۴

ارائه الگویی جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی (آرش علیزاده-کارشناسی ارشد – مدیریت ساخت)

در راستای انجام امور مربوط به پایان نامم به این مقاله برخوردم که احساس کردم در این برحه زمانی خاص که بسیاری از سازمانهای کشور در […]