بایگانی‌ها بهره وری نیروی انسانی | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

افزایش بهره وری نیروی انسانی (بهمن زمانی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

امروزه بدون تردید دردنیای رقابتی، بهره وری به چالش مهم برای صنعت ساخت وسازتبدیل گردیده و هدف آنها پیدا کردن راهکاری برای افزایش برتری نسبت به […]