بایگانی‌ها بیمارستان | مدیریت ساخت

۱۹/۱۰/۱۳۹۵

اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

 با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته، […]
۰۹/۰۹/۱۳۹۴

پروژه ساخت بیمارستانی شبیه کشتی (مهسا حسین بیگی-مهندسی عمران-نقشه برداری)

طرح کلی این سازه شامل چهار برج شبیه بادبادن های کشتی طرح ریزی شده وبرفرازبخش تحتانی تداعی کننده بدنه کشتی […]
۰۳/۰۹/۱۳۹۴

اشک و لبخند، با نگاهی به بیمارستانهای ایران و سایر نقاط دنیا(رضا زندی- مهندسی و مدیریت ساخت)

مراکز درمانی منجمله بیمارستان مانند حرفه پزشکی از تاریخچه طولانی برخوردار است. تا قبل از ظهور عیسی مسیح در دنیای […]
۰۱/۱۰/۱۳۹۳

روش های مدیریت ساخت و طراحی بیمارستان های ایران و سایر کشورها(رضازندی دولابی- مهندسی و مدیریت ساخت)

امروزه محیط های پزشکی به شدت وابسته به نوع سازه های ساختمانی، نوع طراحی واحدها، دکوراسیون و تجهیزات پزشکی برای […]