بایگانی‌ها بیماری های ساختمانی | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

تهویه ی نامطبوع و بیماری های ساختمانی (مینلی راتوی سی-مهندسی عمران-عمران)

امروزه تهویه ساختمان جز یکی از مهمترین ملزومات ساختمان در صنعت ساختمان سازی شناخته شده است. تکثیر مواد شیمیایی چون مواد مصنوعی تولید شده توسط ساختمان […]