بایگانی‌ها بیمه نامه مهندسی | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

بیمه نامه مهندسی(محمدرضا آروئی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

مقدمه : بیمه مهندسی صنعتی که فرهنگ سازی نشده است. بررسی های میدانی و آماری نشان می دهد که یکی از اصلی ترین عوال عدم توسعه […]