بایگانی‌ها بیمه کیفی ساختمان‌های بلندمرتبه | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

بیمه کیفی ساختمان‌های بلندمرتبه اجباری است

دبیرشورای عالی شهرسازی در نامه‌ای به شهرداری ها، استانداران، دهیاری ها و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان های بلند […]