بایگانی‌ها بیمه | مدیریت ساخت

۲۷/۰۵/۱۳۹۵

نقش صنعت بیمه درارتقاء کیفیت ساخت ساختمان ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

نقش صنعت بیمه درارتقاء کیفیت ساخت ساختمان هاکلان شهر تهران با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه است. طی ۵ […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۳

بیمه نامه مهندسی(محمدرضا آروئی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

مقدمه : بیمه مهندسی صنعتی که فرهنگ سازی نشده است. بررسی های میدانی و آماری نشان می دهد که یکی […]