بایگانی‌ها تئوری صف | مدیریت ساخت

۱۶/۰۴/۱۳۹۶

تئوری صف(علیرضا محمدی نصرابادی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

تعریف صف: مطالعه ریاضی صف های انتظار و فرایند تصادفی مربوط به آن میباشد.   هدف: – مشخص کردن درصدی از زمان که سیستم در اثر […]