بایگانی‌ها تاخیر | مدیریت ساخت

۲۹/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی علل تاخیرات غیرمجاز پروژه های مهندسی، خرید و احداث( افسانه پزشکی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

یکی از ویژگی های مهم پروژه ها به ویژه پروژه های احداث، اجرای کار در بازه زمانی مشخص و محدود […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

آنالیز دلایل تاخیرات در پروژه های پتروشیمی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

تحلیل تاخیر در انجام پروژه های ابزاری موثر در ارزیابی و بهینه سازی اجرای پروژه است. بیان کمی عوامل روشی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

اولویت بندی علل تاخیر بخش مهندسی و تدارکات در پروژه های توسعه پالایشگاه ها با رویکرد MADM(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز بروز تاخیر در پروژه های پالایشگاهی، تاخیر در فرایند مهندسی و تدارکات می باشد […]