بایگانی‌ها تجهیز کارگاه | مدیریت ساخت

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

بررسی مقدماتی کارگاه

بررسی مقدماتی کارگاهاصولاً بررسی مقدماتی یک کارگاه قبل از هرگونه عملیات اجرائی دارای اهمیت زیادی است.این بررسی را می‌توان به مراحل مختلف زیر تقسیم کرد : […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

اهمیت نقشه تجهیز

اهمیت نقشه تجهیز یکی از زمینه‌ها در فعالیت‌های عمرانی راه‌سازی است که دارای نقش به سزایی در جامعه هست. البته مبحث راه‌سازی بسیار گسترده است بطوریکه […]