بایگانی‌ها تخمین هزینه | مدیریت ساخت

۱۸/۱۰/۱۳۹۳

نرم افزار تخمین هزینه در پروژه های ساخت و ساز(منیر سادات هاشمی-مدیریت ساخت)

نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff با برآورد هزینه مواد و متریال لازم برای اتمام یک پروژه ساختمانی، کمک می کند تا تخمین هزینه ها در یک […]