بایگانی‌ها تراکم | مدیریت ساخت

۲۶/۱۰/۱۳۹۵

تراکم چیست؟(مصطفی بهرامن-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه ۱۰ متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در […]