بایگانی‌ها ترسناک ترین استخر جهان | مدیریت ساخت

۲۹/۰۲/۱۳۹۴

ترسناک ترین استخر جهان (بهنام عبدی فرکوش -مهندسی عمران-عمران )

ترسناک ترین استخر جهان در سنگاپور قرار دارد این استخر در پارک Sands Skypark (پارک شنی آسمانی) در بالای ۳ […]