بایگانی‌ها ترمیم بتن | مدیریت ساخت

۰۹/۰۳/۱۳۹۴

ترمیم بتن و پودر آب بند (mtonano cx-800) (محیا السادات سید جلال فرد – کارشناسی مهندسی عمران -عمران)

mtonano cx-800 به ماده ای گفته می شود که می توان به عنوان پودر ترمیم سازه های آب دار مصرف […]