بایگانی‌ها ترمیم | مدیریت ساخت

۱۵/۰۹/۱۳۹۵

آسفالت و خرابی های آن و ترمیم و بازسازی آن (محمدعلی نیک عهد -عمران- مدیریت ساخت-اموزش عالی علاالدوله)

در این تحقیق علل خرابی اسفالت ونحوه ترمیم و بازسازی ان و لگه گیری و ترمیم آن بررسی میکنیم درترک های آسفالتی چند نوع ترک داریم […]