بایگانی‌ها تست های غير مخرب | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۴

تست های غیر مخرب (علیرضا حمیدی – مهندسی عمران – مدیریت و ساخت )

در اجرای خطوط انتقال نفت و گاز و آب با لوله های فولادی جوشکاری لوله یکی از مهمترین بخش های اجرای پروژه می باشد به طور […]