بایگانی‌ها تسهیلات جعاله مسکن | مدیریت ساخت

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن از طریق اوراق تسه

اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، صرفا در صورتی برای متقاضیان امکان‌پذیر است که تقاضای استفاده از جعاله […]