بایگانی‌ها تفکر ناب | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۵

چگونگی گسترش فرهنگ بکارگیری تفکر ناب در پروژه های ساخت با استفاده از روش ۵s(ثنا شعیبی کارشناسی مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه یادگار امام)

در این مطلب به معرفی روش , ۵s روشی کارآمد و ارزان که بسیاری ازکارشناسان آن را نقطه شروعی برای […]