بایگانی‌ها تونل | مدیریت ساخت

۲۷/۰۷/۱۳۹۵

بازرسی اتوماتیک تونل (احمد هداوند-ارشد مدیریت ساخت)

مشکلات مطرح درباره هر سازه ای موضوع نگهداری می باشد نگهداری مناسب می تواند عمر سرویس دهی سازه را به […]
۰۱/۰۸/۱۳۹۴

افتتاح طولانی ترین تونل دنیا ( مهدی حسین­ زاده بحرینی – مهندسی عمران -مهندسی مدیر­یت ساخت )

مهندسان سوییسی با حفاری آخرین صخره باقیم­انده در زیر کوههای آلپ، مراحل پایانی کند­ن طولانی ترین تونل جهان را به […]