بایگانی‌ها تیرهای کابلی | مدیریت ساخت

۱۴/۰۸/۱۳۹۵

طراحی، ساخت واجرای تیرهای کابلی (سید محمد امین موسویان-عمران_کارهای عمومی ساختمان)

تیرهای کابلی به علت دارا بودن قابلیت پوشش دهانه های بزرگ و مزیت های فنی و اقتصادی شامل مقاومت و ایستایی بیشتر ، وزن مصالح مصرفی […]