بایگانی‌ها تیرچه بلوک | مدیریت ساخت

۰۷/۰۹/۱۳۹۵

سقف گرین وافل جایگزینی مناسب برای سقف تیرچه بلوک- مهندسی عمران- ارشد مدیریت ساخت

سقف های تیرجه بلوک که دیگر جز سقف های سنتی محسوب می شود دارای معایب و مشکلات اجرایی فراوانی است . سقف گرین وافل بمی تواند […]