بایگانی‌ها تیم پروژه | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

نیازکارتیمی دریک پروژه(علی طهماسبی آشتیانی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

در یک کا رتیمی شرایط باکارهای گروهی متفاوت است در تیم برخلاف کار گروهی نیاز به رابطه بین همه اعضا […]