بایگانی‌ها جاده | مدیریت ساخت

۰۶/۰۲/۱۳۹۴

جاده دره خرگوش، خطرناک ترین جاده ایران(هانیه عبدالهی-مهندسی عمران-عمران)

خطرناکترین جاده ایران را مورد بررسی قرار دادم.این جاده شامل بخشی از جاده چالوس در منطقه دره خرگوش در کیلومتر۶۶ […]