بایگانی‌ها جداساز لرزه ای | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۵

جداساز لرزه ای (امیر حسین حدادفر-مهندسی عمران-عمران)

در روش جداسازی لرزه ای ، سازه بر روی تکیه گاههایی که قابلیت تغییرشکل جانبی زیادی دارند قرار می گیرد.در صورت وقوع زلزله ، عمده تغییرشکلها […]