بایگانی‌ها جذاب ترین پلهای دنیا | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

۱۰ موردازجذاب ترین پلهای دنیا(میناعلی محمدی-مهندسی عمران -عمران)

۱)پل پانپو-درکره جنوبی(پل فواره)ازفوارهای این پل۱۹۰تن آب درهردقیقه پمپ میشود.۲)پل میلائو-درفرانسه(مرتفع ترین پل مخصوص وسایل نقلیه درجهان. ۳)پل موجهای هندرسون-درسنگاپور(زیباترین […]