بایگانی‌ها جذب سرمایه‌گذار | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

جذب سرمایه‌گذار برای رساندن آزادراه قزوین – رشت به بندر انزلی

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت با دولت برای رساندن آزادراه قزوین – رشت به بندر انزلی […]