بایگانی‌ها جشنواره دانشجویی | مدیریت ساخت

۰۹/۰۱/۱۳۹۶

دومین جشنواره دانشجویی پویایی و خلاقیت علمی – پژوهشی

دومین جشنواره دانشجویی پویایی و خلاقیت علمی – پژوهشی جایزه بزرگ دانشجویی دانشگاه تبریز   دانشجویان نخبه به عنوان بخش […]
۲۳/۱۲/۱۳۹۵

جشنواره دانشجویی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت و تشویق فعالیتهای ارزشمند دانشجویان، چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا را  در ۱۴ […]