بایگانی‌ها جـنـتـریـفـیـکـیـشن | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

جـنـتـریـفـیـکـیـشن (میلاد پناهی فر-مهندسی معماری)

جنتریفیکیشن گونه ای از تجدید شکل شهری است که موجب دگرگونی نحوه ی زندگی ساکنین می گردد این پدیده از بحث بر انگیزترین مسائل در حوزه […]