بایگانی‌ها حفاری تونل | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

روش حفاری تونل به صورت ناتم یا اتریشی (حامد هدایتی – مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

روش تونل ساری ناتم یا اتریشی از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت اند از حفاری و حفاظت […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۴

روش های حفاری تونل (امیررضا اکبریان- کارشناسی ارشد عمران – آب و سازه های هیدرولیکی)

تونل یک راهرو زیرزمینی است. تعریف عمومی از تونل وجود ندارد. اما به هر روی تونل‌ها معمولاً حداقل دوبرابر عرضشان […]