بایگانی‌ها خانه سازی زیر زمینی | مدیریت ساخت

۰۷/۱۰/۱۳۹۳

سازه های زیر زمینی(فاطمه شمسیان فرد-مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت)

رشد جمعیت شهری، وضع نامساعد روی زمین و کمبود فضا باعث شده است تا راه حل های مختلفی برای مواجهه […]