بایگانی‌ها خانه های بدون جاذبه | مدیریت ساخت

۰۱/۰۲/۱۳۹۴

خانه های بدون جاذبه(صادق قزللو-کاردانی معماری)

معماری ساختمان‌هایی که به جاذبه اعتقاد ندارند! می‌تواند ما را شگفت‌زده کند، اما این سازه‌ها واقعا نفس‌ها را در سینه […]